Logo MiniMini+ baner

Porady Rybki MiniMini

Aktywność fizyczna dzieci

Wiek przedszkolny to okres, w którym kształtują się odpowiednie nawyki zdrowotne. Jest to także czas, w którym dzieci wykazują największą chęć do podejmowania aktywności fizycznej, lubią biegać, skakać, uczestniczyć w rozmaitych zajęciach ruchowych, nie potrzebują do tego specjalnej zachęty. Dla tego etapu rozwoju dziecka najbardziej korzystna jest aktywność trwająca kilkanaście minut, powtarzana kilkukrotnie w ciągu dnia.

Przedszkole jest miejscem, gdzie istnieje okazja do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej w grupie ze względu na zorganizowane zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej. Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, które wpływają pozytywnie na ich sprawność psychomotoryczną, między innymi: gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna czy nauka tańca. Ważne jest by zadbać również o pozaprzedszkolną aktywność ruchową dziecka. Jest to istotne, ponieważ to wtedy dziecko nabywa nowych i przydatnych w dalszym życiu umiejętności.

Nieco inaczej wygląda aktywność fizyczna dzieci w wieku szkolnym. Program nauczania w szkole podstawowej skupia się na rozwoju intelektualnym dziecka. Jedyną podstawą szkolnej aktywności ruchowej są lekcje wychowania fizycznego. Umożliwiają one rozwijanie sprawności oraz zdobywanie i doskonalenie umiejętności ruchowych. Systematyczny udział w zajęciach wf-u jest najlepszym sposobem profilaktyki chorób takich jak: nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2 czy schorzenia układu ruchu. Na tym etapie rozwoju dziecka również warto zadbać o jego aktywność pozaszkolną, np. zachęcić do udziału w zajęciach dodatkowych w ramach szkolnych klubów sportowych.

Regularna aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza młodego. Dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zaleca się co najmniej 60 minut aktywności ruchowej obejmującej wysiłek zarówno o umiarkowanej, jak i o podwyższonej intensywności. Kształtowanie u dziecka nawyku ruchu i chętnego podejmowania wysiłku fizycznego będzie procentować w jego późniejszym życiu. Aktywność fizyczną zaleca się dzieciom w celu usprawniania układu sercowo-naczyniowego oraz wzmacniania i kształtowania mięśni i kości, a także w celu pozytywnego pobudzenia procesów przemiany materii. Ponadto do najważniejszych korzyści wynikających z uprawiania aktywności fizycznej należą:

  • zwiększenie wydolności organizmu i ogólnej sprawności fizycznej,
  • utrzymanie odpowiedniej masy ciała oraz zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej,
  • prawidłowy rozwój tkanek układu mięśniowo-szkieletowego, co ma pozytywny wpływ na wzrastanie, mineralizację kości oraz wartość szczytowej masy kostnej i siły mięśniowej,
  • rozwój i pobudzanie układu nerwowego, czego efektem jest prawidłowa kontrola i koordynacja ruchów,
  • polepszenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i zachowanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi,
  • obniżenie stężenia cholesterolu frakcji LDL oraz podwyższenie stężenia frakcji HDL, co zmniejsza ryzyko miażdżycy w przyszłości,
  • zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę i poprawa wykorzystania glukozy przez komórki organizmu, co chroni przed zachorowaniem na cukrzycę typu 2,
  • poprawa sprawności układu oddechowego poprzez zwiększenie zdolności pobierania i wykorzystania tlenu,
  • poprawa samopoczucia, zmniejszenie napięcia i poziomu stresu.

autor: mgr Hanna Stolińska-Fiedorowicz